VYBRAT MODERÁTORA Z KATALOGU ? nebo Přidat vlastního moderátora ?
Jméno Informace o účinkujícím ? Stav ? Platba ? Cena Poznámka Možnosti ?
Pro poptání si musíte založit ples.
VYBRAT KAPELU Z KATALOGU ? nebo Přidat vlastní kapelu ?
Název Informace o účinkujícím ? Stav ? Platba ? Cena Poznámka Možnosti ?
Pro poptání si musíte založit ples.
VYBRAT VYSTOUPENÍ Z KATALOGU ? nebo Přidat vlastní vystoupení ?
Název Informace o účinkujícím ? Začátek vystoupení ? Stav ? Platba ? Cena Poznámka Možnosti ?
Pro poptání si musíte založit ples.
VYBRAT DJ Z KATALOGU ? nebo Přidat vlastního DJ ?
Jméno Informace o účinkujícím ? Stav ? Platba ? Cena Poznámka Možnosti ?
Pro poptání si musíte založit ples.